Faculty

International Faculty

Abdullah Al Shafi Majumder

Arun Nair

Bart Duell

Devaki Nair

Dinesh kalra

Kris Vijay

Nathan Wong

Navin Nanda

Raseed Mubarak

National Faculty

A H Zargar (Srinagar)

A K Pancholia

A Muruganathan (Tirupur)

Aditya Kapoor

Akshaya Pradhan (Lucknow)

Amit Agarwal

Amit Varma (Dehradun)

Aziz Khan (Nagpur)

B Kandpal

Balvir Singh

Charanjit Singh

Deep Dutta

G B Sattur (Hubali)

G Godbole (Bangalore)

G M Mahapatra (Mumbai)

G S Ranga

H K Chopra

Harmeet Rehan (Delhi)

Harshwardhan (Jaipur)

Jamshed Dalal (Mumbai)

Jayant Panda (Cuttack)

K K Pareek (Kota)

Krishna Sheshadari

Kumar Soumitra ( Kolkota )

Kunal Mahajan (Shimla)

L H Ghotakar

Madhur Yadav (Delhi)

Manish Bansal (Gurgaon)

Manish Sharma

Mohit Gupta

Mukhyaprana Prabhu (Mangalore)

Mukul Verma

Neil Bordoloi (Guwahati)

Nithya Abraham ( Kochi)

O P Jatav

P C Manoria (Bhopal)

Preeti Gupta (Delhi)

R R Kasliwal (Delhi)

Rahul Mehrotra (Delhi)

Rajeev Agarwala (Meerut)

Rajesh Khadgawat (Del Hi)

Rakesh Sahay (Hyderabad)

Raman Puri (Del I)

Rashida P Melinkeri

Rashmi (Ghaziabad)

S K Wangnoo (Delhi)

S N Narasingan ( Chenn Ai)

S S Iyengar (Bangalore)

S T Chabbra (Ludhiana)

S.C.Manchanda

Sadanand Shetty (Mumbai)

Sameer M Mehrotra (Delhi)

Sanjay Mittal

Shantanu Sen Gupta

Shantanu Sen Gupta (Nagpur)

Sunil Mishra

Suresh Kumar

Tripathi (Luknow)

Trivedi (Kanpur)

V Mohan (Chennai)

Vimal Mehta (Delhi)

Vinod M Vijan (Nasik)

Vinod Mittal (Delhi)

Vishal Rastogi